Zuidzoom in de Middeleeuwen


Welkom op deze site met mijn publicaties tot aan het jaar 2020 over de middeleeuwse geschiedenis van de Zuidzoom, de huidige gemeente Renkum.

Aan deze publicaties  zijn recentelijk toegevoegd  enkele onvoltooide manuscripten en een flinke hoeveelheid ruw materiaal over o.a. belangrijke actoren, families, gebouwen en over specifieke gebeurtenissen of situaties  op de Zuidzoom, weliswaar per onderwerp vergaard maar allerminst geordend.

De huidige toevoeging omvat de inhoud van een drietal verloren gewaande teksten: een verzameling algemene notities betreffende de Zuidzoom, ook in post-middeleeuwse tijden en raw data over Dr. Johan Stratius en over zijn vete met Anna Droechscherer.

Hiermee heb ik al mijn op schrift gestelde kennis met U gedeeld.

De gemeente Renkum, bepaald niet de grootste van Gelderland of van de Veluwe, waarvan de limieten terugvoeren op de samenstellende middeleeuwse kerspels van Renkum, Wolfheze en Oosterbeek, heeft, getuige onder meer de Rijksmonumenten, een onevenredig  rijke en lange geschiedenis.

In de Zuidzoomse historiografie  zie ik relatief  veel site centered  “deelplaatjes”: o.a. Eijck van Zuilichem (1838), Groneman (1893), Goekoop-de Jongh (1910), Huisman (1978), Tiemens, (W.H.; 1970-er jaren) e.a.. Op basis van archiefonderzoek heeft Démoed (≈1953) als eerste een historisch “totaalplaatje” van de Zuidzoom geleverd.

Bij mijn weten  zijn de publicaties van Tersteeg (1973, 1974/5, 2011, 2016 (lezing)) en Bouwer (2008) de enige uit de historisch specialistische hoek.

De bijdragen van Tersteeg betreffen nagenoeg uitsluitend Renkum en zijn – in deze optiek –  dan ook te kenmerken als site centered. Bouwer behandelt het bos en landschap van de Zoom, vitale kenmerken van de Zuidzoom tot in de huidige tijd. De geboren en getogen Wolfhezenaar in mij kan niet nalaten hier op te merken dat enkele weergaven van hem over Wolfheze niet correct zijn – daarover bestaan thans geen misverstanden tussen hem en mij – dat laat onverlet dat Bouwer een belangrijke bijdrage aan de Zuidzoomse historiografie heeft geleverd.

Mij bekruipt de indruk  dat de omvang van de historiografie van de gemeente Renkum omgekeerd evenredig is aan de rijkdom en duur van de historie zelf. Ik kan U verzekeren dat  nog tal van onderwerpen, situaties en events in nevelen zijn gehuld.

En het bodemarchief van gemeente Renkum?

Weliswaar zijn kasteel (Doorwerth, Renkum), klooster (Renkum), kerk (Oosterbeek)  en kapel (Renkum) specialistisch onderzocht,  de aan- en omliggende gronden nauwelijks of niet; het bodemarchief in het noordelijk deel van de Zuidzoom is niet geëxploreerd.

Ik droom, dag én nacht,  dat Vereniging Gelre en Heemkunde Renkum, geënthousiasmeerd door de AHN viewer en gebiologeerd door de mogelijkheden van GPR een wandel- annex rolstoelpad  aanleggen langs de prehistorische heerwech op zijn tracé over de Zuidzoom. Ik droom ook dat “Gelre” en “Renkum”   in Wolfheze de kerk, in Seelbeek de saalweer en in Renkum de kerk laten 3D printen en zélfs dat de Wolfhezer en Seelbeker prints op ware grootte zullen zijn en die van Renkum op kleinere schaal moet zijn.

De Oosterbeek-ers gun ik natuurlijk óók iets dergelijks, maar ik zou niet weten wát. Is ook  niet echt – of echt niet – nodig want  ze hebben al bijna elf eeuwen die heel oude kerk in hun  Benedendorp.

Ik heb genoten van mijn onderzoek in al die jaren. U dank ik voor Uw interesse in mijn boek(jes) van tijd tot tijd én voor de onverwachte, nog immer  grote  belangstelling in mijn werk na de opening van de site.

Het ga U goed.
Henk Jansen
Oss

P.S.: Ik beraad me nog op een opheffingsdatum van deze site.

Emailadressen:
zuidzoomindemiddeleeuwen@kpnmail.nl
henk38jansen@gmail.com
h.jansen-rbe@kpnplanet.nl

Henk Jansen

Email: zuidzoomindemiddeleeuwen@kpnmail.nl en henk38jansen@gmail.com

Oss

Publicaties tot aan 2020

 1. Oud-Wolfheze, Kerspel en Dorp (2008)
 2. Zuidzoom in de Middeleeuwen I (2011)
 3. Romaanse kerkjes (2014)
 4. Zuidzoom in de Middeleeuwen II (2015)
 5. Zuidzoom in de Middeleeuwen III (2016)
 6. Zuidzoom in de Middeleeuwen IV (2018)
 7. Zuidzoom in de Middeleeuwen V (2020)

Onvoltooide manuscripten

Notities

Raw data

 1. De familie van Dorenweerd
 2. Biographics I
 3. Biographics II
 4. Oisterbeke metten geberchte
 5. Dr. Johan Stratius
 6. Stratius versus Droechscherer